erozija tal

 

 

Območja brez vegetacijskega pokrova

Vsako leto hudourni nalivi ali močni vetrovi v sušnih območjih odplavijo proti morju na tone rodovitne zemlje, ki je tako dokončno izgubljena. Ko je humus po kakem močnem nalivu odplavljen s strmega pobočja, steče voda v dolino, noseč s sabo velike količine zemlje; brez drevesnega pokrivala in korenin ta voda ne more ponikati v tla in se zlivati v reke; in kadar te prestopijo bregove, je škoda lahko zelo velika. V Sloveniji letno izgubimo približno 4 t/ha prsti. V mešanem gozdu je erozija 6 kg/ha letno, na travniku 39 kg/ha, na krompirjevi njivi 3000 kg/ha letno, na zorani njivi pa 22000 kg/ha.

Problemi nastanejo tudi ob neustreznem človekovem ravnanju in nenačrtovanem poseganju v okolje.

oranje in sajenje posevkov na sliki pospešujeta erozijo tal

 

 

 

konturno oranje - oranje skladno z oblikami (konturami) zemljišča

gozdne poseke kmalu povzročijo erozijo tal

korenine zadržujejo prst - Povprečno velik hrast dnevno vsrka okoli 15 litrov vode. Del jo porabi zase, del je izpari skozi listne reže, del vlage pa ostane v tleh.