rečna erozija - reliefne oblike

 

 

Z globinsko erozijo reka strugo poglablja, rečna dolina povzema obliko črke "V".

erozija reke in njenih pritokov

dolina Kolpe

Dovžanova soteska pri Tržiču

kanjon reke Uvac v zahodni Srbiji

 


Zaradi fizikalnih zakonov reka na zunanjem robu ovinka močneje erodira, kot na notranji strani. Na zunanji strani rečnega okljuka je reka globlja, na notranji pa je erozijska energija manjšain odlaga (akumulira) rečni material.

 

 

 

KORITA, VINTGARSKE SOTESKE

Ob nastajanju Alp se je površje marsikje intenzivno dvigovalo. Rekam se je povečal strmec in s tem erozijska moč (globinska erozija). Nastale so ozke in globoke doline - vintgarji in korita npr. Blejski vintgar, Pokljuški vintgar, korita Mostnice, Koritnice ali Soče.

Blejski vintgar

korita Soče


 

brzice reke in slap

lehnjakovi pragovi na Krki


 

meandri Krke

 

 

reka na zunanji strani okljuka erodira, na notranji pa akumulira material