1. POJEM RELIEFA

| navodila | zapis | < KAZALO |

| naslovnica | viri |

 

RELIEF - je oblikovanost zemeljskega površja na določenem območju (na kopnem in pod vodno gladino). Z opisovanjem, razlago nastanka in razvoja reliefa se ukvarja veda GEOMORFOLOGIJA.


Na zemljevidu relief različnih nadmorskih višin označujemo s senčenjem ali barvami. Po višini pa relief razdelimo:

  • NIŽAVJA (100-200 m)
  • GRIČEVJA (do 500 m)
  • HRIBOVJA ( do 1500 m)
  • GOROVJA (nad 1500 m)

Po nastanku in prevladujočih dejavnikih pa ločimo ledeniški, rečni, obalni, kraški relief itd. Govorimo lahko tudi o posameznih reliefnih "oblikah" - vrtača, ledeniška dolina, rečna delta, ravnina itd.


 

Alpe so slemensko gorovje. Slemenitev poteka v smeri vzhod-zahod.

Ravnina in nižina nista eno in isto. Ciudad Mexico leži na ravni Mehiški visoki planoti, 2250 m nad morjem. Tudi Banjšice so kraška planota (klik).

 

 

griči na Škotskem višavju. Panonsko nižino obdaja gričevje (klik).

Cerkljansko hribovje

Panonska nižina nudi idealne pogoje za kmetovanje