Rečna erozija je odvisna od:


 

 

Primer 1 : Erozijska energija voda na desnem pobočju gore (h2) je večja od leve (h1), zato bo reka na desnem pobočju bolj erodirala kot leva. Urezala bo globoko strugo (zelena barva). Lahko se zgodi, da vode s pobočja L ne bodo več odtekale v jezero, ampak se bodo po erodirani, poglobljeni strugi A odmakale v morje. Govorimo o zadenjski eroziji.

 

 

 

Primer 2: Reka B teče po višji, lastni strugi, reka E po nižji, lastni strugi. Reka A je pritok reke E. Reka A z zadenjsko (retrogradno) erozijo zdolbe strugo C do doline reke B. Reka B se pretoči in postane pritok reke E. Iz nekdanje reke B nekoliko nižje nastane reka D.

Pravzaprav zadenjsko (retrogradno) erodirajo vsi slapovi. Niagarski slapovi (poišči jih v atlasu) se premikajo letno za 1 m.