navodila

 

     

Navodila:

  • Informativno prelistaj spletne strani. Uporabljaj aktivne povezave, s katerimi se premikaš po učnem gradivu.
  • Preberi razlago, pregledaj vsa pojasnila in ponazoritve.V vsaki učni enoti sproti rešuj naloge in snov zapiši v zvezek.
  • Za pojasnila zahtevnejših gradiv ti je na voljo pomoč.
  • Kar prebereš, v mislih poveži s tistim, kar o tem pojavu že veš iz učne snovi drugih šolskih predmetov, potovanj, filmov, TV ipd. Razmisli, kje v tvoji okolici so tudi podobni pojavi. Tako učno gradivo osmisliš in ni piflarsko.
  • Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradivo obsežno, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učnem gradivu imaš pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat.

Korajža velja!


Kako se učiš?