2.1. TEKTONIKA

| <<<< | TEKTONIKA | POTRESI | VULKANIZEM | GOROTVORNI PROCESI | VIRI |


 

je nauk o premikanju in razporeditvi zemeljskih plošč. Zaradi premikov litosferskih plošč so nastali globoki morski jarki in najvišja gorovja, prestavljale so se celine in spreminjale svoj izgled; tudi potresi so posledica tektonike plošč.


ZGRADBA ZEMLJE

Zemlja je zgrajena iz jedra (4), plašča (3) in skorje (1,2). Jedro je zgrajeno iz trdega in tekočega dela. V plašču se magma v koncentričnih krogih premika. Zato se premikajo tudi plošče, na katere je razlomljen trden ovoj Zemlje - litosfera - zemeljska skorja in zgornji del plašča.


TEKTONIKA PLOŠČ

Zemeljsko površje (trda zemeljska skorja - litosfera, ki vključuje zgornji kamninski in spodnji del) je sestavljeno iz velikih plošč, ki se premikajo zaradi konvekcijskih tokov magme v plašču. Tektonske plošče se

  • podrivajo - Tako so nastali vzhodnoazijska otočja in globokomorski jarki (npr. Japonsko otočje, Filipini, Marianski jarek idr.)
  • razmikajo - Tako je pred 180 milijoni leti, ko so svetu gospodovali dinozavri in je Pangea začela razpadati, nastal Atlantski ocean. Po Veliki tektonski prelomnici se prelamlja tudi Afrika. Prelomnica se je v zgornjem delu že spustila pod gladino mlorja in nastalo je Rdeče morje.
  • drsijo ena ob drugi - Ker premikanje ne poteka gladko, so globoke prelomne cone velikokrat žarišča potresov. Ena najaktivnejših je prelom svetega Andreja, na katerem leži San Francisco.

Zaradi premikov litosferskih plošč so nastali globokomorski tektonski jarki (npr. Marianski jarek) in najvišja gorovja (Himalaja) na svetu, prestavljali so se kontinenti in spreminjali svoj izgled. Tudi potresi so posledica premikanj Zemljinih plošč.


TEORIJA O POTOVANJU KONTINENTOV

Pred okoli 200 milijoni let, ko so na Zemlji že gospodarili dinozavri, so bili vsi kontinenti spojeni med seboj in so bili del enotne celine, ki se je imenovala Pangea. Nato so se celine začele deliti, najprej na Lavrazijo in Gondavno, kasneje pa je nastala današnja oblika kontinentov, ki se neprestano spreminja. Atlantik se npr. letno poveča za 4 cm, Pacifik za 9 cm.

kontinenti na Zemlji pred 225 in 180 milijoni let - razpad Pangeje (klik) na Gondvano in Lavrazijo

 


tektonske plošče danes in čez 100 milijonov let (klik)

nastanek kotline s tektonskim ugrezanjem

prelomnica sv. Andreja - od 20.st. se plošči zamakneta za 5cm letno (klik)