2.2. POTRESI

| <<<< | TEKTONIKA | POTRESI | VULKANIZEM | GOROTVORNI PROCESI | VIRI |


 

Šibak potres lahko nastane na prav vsakem delu Zemlje, medtem ko so močnejši potresi tesno povezani s premikanjem tektonskih plošč, iz katerih je sestavljena Zemljina obla. Zaradi premikanja le-teh so kamnine izpostavljene izrednim pritiskom, nakar se na silo premaknejo. Pri tem se sprosti ogromno energije, ki povzroči nastanek potresa. Potresi pa nastanejo tudi ob močnejših vulkanskih izbruhih.

S potresi se ukvarja SEIZMOLOGIJA.


Premikanje tektonskih plošč ne poteka gladko. Skladi se zataknejo in naraščajoča energija se sprosti v obliki potresa. Točka, kjer se to zgodi, se imenuje hipocenter. Ko udarni globinski valovi dosežejo zemljino površje (epicenter), se začno širiti po površju koncentrično kot sekundarni valovi. Ob tem se eni in drugi odbijajo, lomijo, uklanjajo.

Jakost potresov merimo s tradicionalnimi lestvicami - Richterjeva (meri sproščeno energijo in ima 9 stopenj) in Mercallijeva (meri učinke potresa in ima 12 stopenj). Danes se vsebolj uporablja EMS lestvica (8 stopenjska EU macroseismic scale, ki upošteva tudi načine gradnje, uporabljene materiale idr).

Pri IV stopnji Mercallijeve lestvice se občuti tresenje tal, kot bi mimo peljal večji tovornjak, mirujoča vozila se zamajejo, posoda rožlja, okna in vrata škripajo, kozarci žvenketajo, viseči predmeti se zibajo, pokajo lesene stene in obodi. Pri VI. stopnji je hoja je otežena, stekleni predmeti se drobijo, šipe pokajo, omare se premikajo, omet odpada, drevje se vidno trese, zvonovi zvonijo. Pri XII. stopnji je uničenje skoraj popolno; uničeni so tako rekoč vsi podzemeljski in nadzemeljski objekti, veliki gorski masivi se premikajo, predmeti letijo po zraku, reke spremenijo svoje tokove, pojavijo se slapovi.

 

seizmograf - naprava za merjenje potresnih sunkov

 


tsunami v Indijskem oceanu 2004

tsunami >>>


 

 

shema globinskih vertikalnih in površinskih potresnih valov (klik)

karta potresne nevarnosti Slovenije