2.4. GOROTVORNI PROCESI

| <<<< | TEKTONIKA | POTRESI | VULKANIZEM | GOROTVORNI PROCESI | VIRI |


 

Gorotvorni procesi so tektonski premiki, ki povzročijo nastanek gorovij.


GRUDASTA GOROVJA

so nastala so zaradi dviganja starejših nagubanih in uravnanih blokov ob prelomih. Starejše uravnane gube se zaradi togosti ob mlajšem gubanju ne nagubajo, ampak se razlamljajo in ob prelomih vertikalno premikajo.

Po izgledu so uravnana, sredogorskih višin, starejša ter zaradi vmesnih planot in kotlin lažje prehodna. Slemenitev gorovja je nedoločljiva. Takšna so gorovja v Srednji Evropi (Harz, Schwarzwald, Češko rudogorje, francoski Centralni masiv idr.), Apalači, Ural.


SLEMENSKA NAGUBANA GOROVJA

Gorovja, nastala z vodoravnim stiskanjem Zemljine skorje in posledičnim gubanjem. Po izgledu so gorovja višja, bolj strma in lahko jim določimo slemenitev. Nastala so v mlajših dobah zemeljske zgodovine.


Gorotvorni procesi (orogeneze) v Evropi

Alpidska orogeneza (Alpe) - pred 45 milijoni let (Alpe, Dinarsko gorstvo, Apenini, Kavkaz, Karpati, Himalaja, Atlas idr.)

Hercinska (varistična) orogeneza (Harz, germansko pleme Varisci) - pred 350 milijoni leti (Portugalska, Z Španije, Bretanija, francoski Centralni masiv, Vogezi, Korzika, Schwarzwald, Harz, Češko Rudogorje, Ural, v ZDA Apalači)

Kaledonska orogeneza (Kaledonija - lat. Škotska) - pred 430 milijoni let (Skandinavsko gorovje, Škotska, Irska, Labrador, V Grenlandije)


 

 

 

nastanek grudastega gorstva in relief (klik)

veduta nemškega Harza - grude sredogorskih višin, široke nasute rečne doline in vmesne tektonsko udrte kotline (klik)

Slemenska gorstva so nastala z gubanjem (B). Gube se ob močnih pritiskih lomijo (C) in narinejo (D) na mlajšo podlago. Tudi za Alpe je značilna narivna zgradba (klik)

tektonske gube na Durmitorju (Črna gora) in v dolini Soče (klik)