vprašanja za ponavljanje

 

 
 • KATERI SO ENDOGENI IN EKSOGENI PROCESI IN ZEMELJSKE SILE, KI PREOBLIKUJEJO POVRŠJE?
 • KAKO NASTANE POTRES?
  • KAJ JE HIPOCENTER IN KAJ EPICENTER?
  • KATERA ZNANOST SE UKVARJA S POTRESI?
 • KAJ JE TEKTONIKA? ZAKAJ SE TEKTONSKE PLOŠČE PREMIKAJO?
 • KAKO SE PO IZGLEDU IN NASTANKU LOČIJO SLEMENSKA IN GRUDASTA GORSTVA?
 • KAJ JE EROZIJA?
  • OPIŠI LEDENIŠKO EROZIJO IN POVEJ, KAKO NASTANEJO IN KAKO IZGLEDAJO: KRNICA, LEDENIŠKA DOLINA IN LEDENIŠKO JEZERO!
  • OD ČESA JE ODVISNA REČNA EROZIJA?
  • S KATERIMI UKREPI OMEJUJEJO EROZIJO TAL?
  • S “ČIM” MORJE ERODIRA OBALO? KAJ JE KLIF? POJASNI PROCES UMIKANJA OBALE!
 • KEMIČNO PREPEREVANJE:
  • KATERI SO POGOJI ZA NASTANEK KRASA?
  • OPIŠI NASTANEK IN IZGLED NASLEDNJIH ZUNANJIH KRAŠKIH OBLIK: VRTAČE, KRAŠKEGA POLJA IN ŠKRAPELJ
  • KAKO NASTANEJO KAPNIKI ? LOČIŠ STALAGMITE OD STALAKTITOV?
  • ZAKAJ SO KAPNIKI RAZLIČNIH BARV?
  • ZAKAJ JE KRAS TAKO OBČUTLJIV NA ONESNAŽEVANJE?
 • KAJ JE AKUMULACIJA?
  • KAKO NASTANE REČNA DELTA?
  • POVEJ, KAKO NASTANEJO REČNE TERASE!
  • KAKO JE NASTALO POVRŠJE CELJSKE ALI LJUBLJANSKE KOTLINE?
  • KAKŠEN POMEN IMAJO VODONOSNIKI V KOTLINAH?
  • KAJ SO LEDENIŠKE MORENE?
 • KAJ SO POREČJE, POVODJE IN RAZVODNICA?