Prašna skleda - Dust Bowl

 

 

Dust Bowl (Prašna skleda) je bila serija peščenih viharjev v osrednjih deželah ZDA, ki jih je povzročila dolgotrajna suša in neprimerni načini obdelovanja zemlje v kmetijstvu. Peščeni viharji so se začeli v 30. letih 20. stoletja ter si sledili vse do leta 1941.

Vetrna erozija je s peščenimi viharji odnesla več milijonov hektarov vrhnjih plasti tal. Ekološka katastrofa je povzročila izseljevanje 300 - 400 tisoč prebivalcev iz Oklahome in okoliškega Velikega nižavja.

Velike črede bizonov so iztrebili in ni bilo več gnojenje tal. Upadla je površina travišč, ki so s svojimi koreninami vpliva na tla. Opustili so živinorejo in forsirali poljedelstvo. Globoko oranje in druge metode za pripravo tal so uničili travišča, ki so ohranjala prst v sušnih obdobjih. Kmetje, ki so gojili bombaž v zimskih mesecih, ko so vetrovi v ravnicah najmočnejši, so polja pustili gola in zažgali strnišča zaradi zatiranja plevela. Prst zato ni imela dovolj organskih hranil in površinske vegetacije, ki bi preprečila erozijo.

 


Ameriška vlada je ukazala posaditi več kot 200 milijonov dreves na območju med Kanado in Teksasom. To naj bi ohranjalo vlažnost tal in preprečilo vetrno erozijo. Hkrati so uvedli programe izobraževanja za kmete, kjer so jih učili pomena kolobarjenja oziroma menjave posevkov na svojih kmetijskih površinah. Kljub temu so v prvotno stanje vrnili le okoli četrtino območij.