AVTOR ©

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

Celje, december 2014

 

 


 

VIRI IN LITERATURA

 1. Atlas sveta (1993). Ljubljana: MK.
 2. Bat, M., et al. (2004). Narava Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 3. Belec, B. (1977). Osnove fizične geografije, del 1. Maribor: PA.
 4. Fizična geografija, eBook Library Program, na URL http://www.physicalgeography.net/
 5. Geography, Geomorphology. Wikimedia, na URL http://commons.wikimedia.org/
 6. Geografija (2001). Dudenovi tematski leksikoni. Ljubljana: Učila.
 7. Kladnik, D. et al. (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC, na URL http://books.google.si
 8. Kolenc, Otič, Vovk (1997). Sodobni svet, Učbenik GE7. Ljubljana: Modrijan.
 9. Kras in podzemni svet, na URL http://www.umanotera.org/index.php?node=89
 10. Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
 11. Kvarkadabra - časopis za tolmačenje znanosti. Povzeto november 2014, na URL http://www.kvarkadabra.net/
 12. Ledeniki, portal TZ, na URL http://www.tehniska-zalozba.si/revija_zit/2000/ledeniki/ledeniki_5.htm
 13. Luževič, M., Gimnazija Škofja Loka, E-gradiva na URL http://www2.arnes.si/~gkrsloka7/obca.htm
 14. Modijan, gradiva za učitelje, na URL http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-8.-razred
 15. Opisi 100 meritev na terenu. Spletni portal študentov in predavateljev PeF Univerze v Ljubljani s področja metodike začetnega naravoslovja, na URL http://www.pef.uni-lj.si/gorani/terenske.html.
 16. Pojmi in fotografije na brskalniku Google, na URL https://www.google.si
 17. Površje Zemlje, GIS eGradiva, na URL http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-geografija/povrsje-zemlje
 18. Projekt Kras. ZRC SAZU, na URL http://www.razvojkrasa.si
 19. Senegačnik, Drobnjak, Otič (1999). Živim v Sloveniji. Ljubljana: Modrijan.
 20. Varley C., Miles L. (1993). Geografija - šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 21. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.
 22. Vulkani - Science for a changing world, na URL http://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/index.html
 23. Zbirka prosojnic - Fizična geografija. Tržič: Učila.
 24. Zemeljsko površje (1997). Spremno besedilo k zbirki diapozitivov. Ljubljana: LGD, na URL http://www.lgd-geografi.si/uploads/dokumenti/diapozitivi_zemeljsko_povr%C5%A1je.pdf