ledeniška akumulacija

 

 

LEDENIŠKA GROBLJA (MORENA)

je kamninski drobir, material, ki ga prenašajo in v obliki nasutin odlagajo ledeniki. Ločimo čelno, talno in bočno. Talne morene so ponavadi vododržne, saj je ledenik material, ki ga je nosil s seboj, fino drobil in zmlel.

ledeniška groblja

Ledeniška bočna in čelna (obkrožena) morena v Alpah: Talna morena je vododržna, saj ledenik s svojo težo pod seboj zmelje material, ki ga prenaša s seboj.

 

 

Zelenci - izvir Save Dolinke pri Ratečah; voda, ki jo zbira votlo zaledje, pride na dan na vododržni ledeniški talni moreni, ki jo je odložil planiški ledenik.

 

balvan - ledenik je odložil balvan, ki je v dolgi geološki zgodovini pred erozijo ščitil del kamnin v podlagi, ki so zato bolj ohranjene kot okoliške in na fotografiji predstavljajo nekakšen "podstavek" balvana

Triglavska jezera so ledeniškega nastanka