GEOLOŠKI RAZVOJ SLOVENSKEGA OZEMLJA

Najstarejše obdobje zemeljske zgodovine se začne s strjevanjem zemeljske skorje. V tem obdobju so nastale prve kamnine, ki so se do danes močno spremenile. V Sloveniji ni bilo najdenih predkambrijskih kamnin.

Najstarejše, s fosili dokazane kamnine v Sloveniji, so iz paleozoika na Jezerskem (Virnikov Grintavec, Stegovnik), Kozjaku in Pohorju.

V času mezozoika nastanejo ogromne udorine, ki jih zalije pramorje Tetis. V njem nastanejo debele sedimentne plasti ostankov trdnih delov organizmov - apnenca.

Na začetku terciarja (kenozoik) prihaja do podrivanja Afriške litosferske plošče pod Evrazijsko, kar povzroči gubanje in narivanje. Morje Tetis se umakne in večji del Slovenije je kopno. Nastanejo Alpe in Dinarsko gorstvo. Na robovih dvignjenega območja v udorinah plitvega morja (Panonsko in Jadransko morje) nastajajo lapor, peščenjak in fliš.

Ob dolgih prelomih v začetku kvartarja (kenozoik) nastaneta Celjska in Ljubljanska udorina, ki ju kasneje s peskom in prodom zapolnijo reke. Ozračje se ohladi in ledeniki prekrijejo površje. Ledeniškemu preoblikovanju po ledenih dobah sledi rečno preoblikovanje površja (terciarne gorice). Danes površje opazno oblikujejo predvsem zunanji preoblikovalni procesi.

Naloga: Uredi si skrajšan zapis snovi ali izdelaj miselni vzorec

 


 

(Vir: Modrijan Založba)