TERCIAR

 

terciarne kamnine v Sloveniji

 

 


 

Alpidska orogeneza - dokončno gubanje Alp se je pričelo pred 45 milijoni let in traja še danes. Morje se je umikalo. Ostajale so kotanje Jadranskega in Panonskega morja. V zgodnjem terciarju so v južni Sloveniji nastajale plasti apnenca in fliša. V kotanjah je nastajal tudi premog (Laško, Trbovlje, Zabukovica, Pečovnik). Poleg Jadranske kotanje je vzhodno Slovenijo zalilo Panonsko morje in za seboj pustilo terciarne sedimente (fliš v Primorju in lapor v V Sloveniji), ki so jih reke kasneje večinoma erodirale.

Zaradi podrivanja afriške tektonske plošče so v tem obdobju oživeli vulkani in bruhali lavo - andezit (okolica Smrekovca) ter pepel - tufi (obrobje Celjske kotline).

V plitvih zalivih in močvirjih umikajočega morja so nastali lignit (v Velenjski kotlini in Kanižarici) in nafta (v Prekmurju v kotanjah zalivov, npr. Lendava).

 


 

določevanje starosti kamnin

 

<<<<