PREDKAMBRIJ

 

Najstarejši kristal cirkona, ki so ga našli na zahodu Avstralije, je star 4400 milijonov let.

 

 

 


Je najstarejše geološko obdobje in se je začelo z nastankom planeta. Časovno zajema 7/8 geološke zgodovine planeta. Na Zemlji so nastali ozračje, oceani in prva strjena skorja. Kopne gmote so pred 1,1 do 0,75 milijarde let oblikovale prakontinent Rodinijo. Takratne kamnine so se do danes močno spremenile. Največkrat so prekrite z mlajšimi plastmi. Na površje pridejo ponekod v starih ščitih Severne Amerike, Afrike, Avstralije in Skandinavije. V Sloveniji ni dokazanih predkambrijskih kamnin.

Pred okoli 3500 milijoni leti so se pojvila prva živa bitja, ki pa niso imela trdih skeletov, da bi se lahko ohranila kot fosili.

 

 


določevanje starosti kamnin

<<<<