PALEOZOIK

 

paleozoiske kamnine na Slovenskem

členonožec trilobit je bil gospodar paleozoika.

 

antracit in lignit

antracit (starost - 400 milijonov let, vsebuje 92-98% ogljika, vrednost 26-33 MJ/kg), lignit (starost - 1 milijon let, vsebuje 60-70% ogljika, vrednost 10-20 MJ/kg)

 

 


 

Delimo ga v šest period: kabrij, ordovicij, silur, devon, karbon in perm.

Je obdobje velikih geoloških, podnebnih in evolucijskih sprememb. Kopenske gmote se združijo v prakontinet Pangeo in ustvarili Apalače in današnji Ural.

Prodor morja na kopno je omogočil razširitev morskih prebivalcev na kopno. Pojavila so se skoraj vse skupine živih bitij, ki žive še danes. Prevladovale so dvoživke in plazilci, pojavile so se muhe in čebele.

Najstarejše, s fosili dokazane kamnine v Sloveniji so na Jezerskem (Virnikov Grintavec, Stegovnik). V morju so nastajale plasti sedimentnih kamnin (apnenci). Po umiku morja je sledilo rečno nasipavanje (peščenjaki), ob koncu obdobja pa je morje zopet preplavilo kopno.Iz tega obdobja so nahajališča antracita in črnega premoga.

Konec obdobja je zaznamovalo največje masovno izumiranje v zgodovini Zemlje, ko je praktično izumrlo življenje na planetu.

 


 

določevanje starosti kamnin

 

<<<<