MEZOZOIK

 

 

Triasne, jurske in kredne kamnine v Sloveniji

 

doba dinozavrov - najmanjši je bil velek kot kokoš, najvišji bi gledal skozi okno v šestem nadstropju

 


Delimo ga v tri periode: trias, jura in kreda.

Začetek mezozioka je bil umirjen.

Kasneje so nastale izredno velike udorine (globokomorski apnenci v globokem morju), med katerimi je bila največja Tetis (udorina se je razprostirala od današnjega Malajskega polotoka do Alp). V njej so nastale debele sedimentne plasti azijskih in evropskih slemenskih gorstev. Prakontinent Pangea je razpadel, oblikovala sta se Lavrazija in Gondvana. Okrepil se je vulkanizem. Ob globokih prelomnicah je na dan privrela magma. Vulkansko delovanje je povzročilo nastanek živosrebrnega rudišča v Idriji.

Jura predstavlja vrhunec razvoja dinozavrov.Pojavili so se ptiči in prvi sesalci, razvile so se žuželke. Povprečna temperatura na planetu je bila okoli 10 stopinj višja od današnje.

V kredi je J del današnjih Alp pokrivalo globoko morje. Temu je sledil dvig Alp. V plitvem morju na obrobju so se odlagale sedimentne kamnine, nastal je najlepši gradbeni kamen v Sloveniji (Lipica, Tomaj). Konec krede so se J Alpe dvignile iz morja (večji del Istre), kar je povzročilo preperevanje apnenca - boksitna ruda (surovina za aluminij). Dinozavri so izumrli.

Konec mezozoika je iz neznanega vzroka izumrlo 70% vseh živih bitij na Zemlji, med njimi tudi "gospodarji" mezozoika - dinozavri.

 


določevanje starosti kamnin

<<<<