KENOZOIK

 

 

 

 


Začel seje pred okoli 65 milijoni let in traja še danes. Delimo ga v dve periodi - terciar in kvartar (sodobna geologija pa vse bolj uporablja novo poimenovanje obdobja - paleogen in neogen, ki je nekoliko drugačno od obstoječega). "Gospodarji" postanejo sesalci. Gondvana in Lavrazija razpadata, kontinenti dobivajo današnje oblike. Po ledenih dobah se pojavi človek.


terciar >

kvartar >


 

določevanje starosti kamnin

<<<<