1. Geografska lega je lega kraja na stopinjski mreži.
 2. Stopinjska mreža je sestavljena iz namišljenih črt - stopinjskih vzporednikov in stopinjskih poldnevnikov.
  • vzporedniki (paralele)
   • so krogi
   • največji je ekvator - začetni vzporednik
   • severno in južno od ekvatorja je 89 stopinjskih vzporednikov
   • 90. sopinj severno in južno se nahajata točki - severni in južni tečaj (pol)
  • poldnevniki (meridiani)
   • so polkrogi
   • enaki
   • stikajo se na S in J tečaju
   • začetni (greenviški) poldnevnik je dogovorjen
   • vzhodno in zahodno od začetnega poldnevnika se nahaja po 179 meridianov, 180. pa je skupni
 3. Lega vsake točke na Zemlji je določena z geografskimi koordinatami:
  • geografsko širino (oddaljenost od ekvatorja proti S ali J)
  • geografsko dolžino (oddaljenost od začetnega poldnevnika na V ali Z)

 

| shematski zapis v pdf formatu |