AVTOR ©

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.


VIRI IN LITERATURA

  1. Baloh, E., Lenart, B. (2014). Geografija 6. Samostojni DZ. Ljubljana: MK.
  2. Bešić, N. et. al. (1999). Orientacija in topografija. Ljubljana: ZTBS.
  3. Gibanje Zemlje. Spletna učna gradiva Svarog. Povzeto sept. 2015, na  http://mss.svarog.si/geografija/index.php?page_id= 10992.
  4. Lovrenčak, F. (1996). Matematična geografija. Ljubljana: FF.
  5. Mosbruker, M. (1998). Kartografija in orientacija. Povzeto sept. 2015, na http://www.facka.si/projekti/geo/index.htm
  6. Prosen, M. (1991). Orientacija. Ljubljana: MATH.
  7. Senegačnik, J. et.al. (2012). Moja prva geografija. Ljubljana: Modrijan.
  8. Verdev, H. (2007). Raziskujem Zemljo 6. Ljubljana: Rokus Klett.
  9. Vintar-Mally, K. (2004). Osnove kartografije, orientacije ter uporabe virov in literature v geografiji. Ljubljana: FF.
  10. Vrišer, I. et. al. (2002). Uvod v geografijo. Ljubljana:FF.