Na kartah je narisana mreža namišljenih črt (vzporednikov in poldnevnikov) - stopinjska mreža.

 

Vzporedniki (paralele)

  • so krogi (potekajo v smeri vzhod-zahod)
  • vzporedni med seboj
  • največji je ekvator
  • ekvator je začetni vzporednik
  • ekvator Zemljo razdeli na severno in južno poloblo (poluto, hemisfero)

 

 

Poldnevniki (meridiani)

  • so polkrogi (potekajo od severnega do južnega tečaja)
  • so enaki
  • stikajo se na tečajih
  • greenviški poldnevnik je začetni poldnevnik (za začetnega so izbrali tistega, ki navidezno poteka čez zvezdarno Greenwich v Londonu)
  • začetni poldnevnik Zemljo razdeli na vzhodno in zahodno poloblo (poluto, hemisfero)

 

 

S pomočjo stopinjske mreže lahko določimo lego vsake točke na Zemljinem površju. Ugotavljamo, ali kraj leži na vzhodni ali zahodni polobli, oziroma na severni ali južni hemisferi.

 

Zemljine poloble (polute, hemisfere) vzhodna in zahodna, severna in južna

nazaj<<<