Z učnimi gradivi boš spoznal, kako se orientiramo na Zemljinem površju in kako na kartah določimo geografsko lego. Učna snov ima priložene naloge, ki jih moraš opraviti in so označene z . Zanimivosti so zapisane z zelenim tiskom. Učna enota je sestavljena iz besedila učnega gradiva, ki ga ponazarjajo in popestrijo fotografije, skrajšanega zapisa snovi in nalog za reševanje, poglabljanje ali razmišljanje. Na prvih straneh so navedena ključna, jedrna besedila. Do podrobnejših informacij dostopaš s "podčrtanimi" aktivnimi povezavami (linki).

Postopek dela:

  1. Preberi učno snov.
  2. Prepiši zapis in ga dopolni z lastnimi izpiski, opombami, skicami.
  3. Reši naloge ter jih vključi v znanje o posameznem področju.
  4. Dodatne informacije in zanimvosti poišči na aktivnih povezavah na svetovnem spletu ali v navedenih virih.