Z geografskimi koordinatami lahko določimo lego vsake točke na površju Zemlje. Pomagamo si s stopinjsko mrežo, ki je je sestavljena iz namišljenih črt - vzporednikov in poldnevnikov. Ti potekajo 1 kotno stopinjo narazen. Izhodišči za določevanje lege sta začetni poldnevnik (greenviški) in začetni vzporednik (ekvator). Tako lahko na stopinjski mreži določimo koordinate - geografsko širino (oddaljenost od ekvatorja proti severu ali jugu) in geografsko dolžino (oddaljenost od začetnega poldnevnika proti vzhodu ali zahodu). Danes lahko s sodobnimi napravami lego kraja, kjerkoli na Zemlji, določimo do nekaj milimetrov natančno.


Koordinate izražamo s kotnimi stopinjami, minutami in sekundami. Ena kotna stopinja je razdeljena na 60 minut, vsaka minuta pa na 60 sekund. Tako lahko kotno razdaljo 1° 30 ' zapišemo tudi kot 1,5°


izhodišča za določevanje geografske širine (največ 90°proti severu ali jugu)

izhodišča za določevanje geografske dolžine (največ 180° proti vzhodu ali zahodu)

 

 

Pomisli, s katerimi " koordinatami" je določen tvoj sedež v kinodvorani!

Oglej si sliko zgoraj. Bodi pozoren, kako določimo lego rdeče pike.

Določevanje geografske lege - vaje

 

 

  nazaj<<<