ZASAVJE IN POSAVJE


 

ZIDANI MOST - TRBOVLJE - LITIJA - BOGENŠPERK - VAČE - ZAGORICA

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - TRBOVLJE - HRASTNIK - ZIDANI MOST - RADEČE - SEVNICA

LAŠKO - TRBOVLJE - IZLAKE - VAČE - ZAGORICA - LITIJA

ZIDANI MOST - SEVNICA - BRESTANICA - KRŠKO - BREŽICE

PODSREDA - BRESTANICA - BREŽICE - BIZELJSKO - PODČETRTEK

ŠENTJUR - PODSREDA - SENOVO - BRESTANICA - ČATEŽ - KRŠKO

ŠENTJUR - PODSREDA - BIZELJSKO - BREŽICE - BRESTANICA - ZIDANI MOST

 


Seznam krajev in aktivnosti po abecednem redu (pdf) >