KOZJANSKO, VOGLAJNSKO-SOTELSKA SLOVENIJA IN DRAVINJSKE GORICE


 

ŠENTJUR - KOZJE - PODSREDA - SENOVO - BRESTANICA

ŠENTJUR - PODČETRTEK - BISTRICA OB SOTLI - BIZELJSKO - KRŠKO

PONIKVA - ŠENTJUR - ROGAŠKA SLATINA - PODČETRTEK - IMENO - BISTRICA OB SOTLI - PODSREDA

RIMSKE TOPLICE - JURKLOŠTER - PLANINA PRI SEVNICI - PODČETRTEK - ROGAŠKA SLATINA

PONIKVA - ŠENTJUR - ROGATEC - ROGAŠKA SLATINA - KOSTRIVNICA

DRAMLJE - ŽIČKA KARTUZIJA - ŠPITALIČ - SLOVENSKE KONJICE - POLJČANE

POLJČANE - STUDENICE - DOLE - ŠTATENBERG - MAJŠPERK - ROGATEC

 


Seznam krajev in aktivnosti po abecednem redu (pdf) >