SPLOŠNO O EKSKURZIJAH


Sodobni koncept izobraževanja odlikuje usmerjenost najprej v sposobnost mišljenja in večjo aktivnost učencev skozi izkustveno učenje in šele nato v pridobivanje novega znanja. Cilj izobraževanja je torej uspoobiti učence za samostojno miselno delo in ustvarjanje ter večjo stopnjo uporabnosti znanj in spretnosti, ki so si jih pridobili med formalnim šolanjem.


Ekskurzije omogočajo izkustveno učenje - je specifična oblika vzgojno-izobraževalnega dela na krajih, ki so različno oddaljeni od šole. Njihov namen je neposredno proučevanje in spoznavanje pokrajin, muzejskih in drugih zbirk, načina življenja ljudi in tistih vsebin, ki jih ne moremo prenesti v učilnico ali jih v njej obravnavati.
Ekskurzije so tako sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela, zato potekajo v času pouka. Udeležba na ekskurzijah je za učence načeloma obvezna in jo obravnavamo kot prisotnost pri rednem pouku. Aktivnosti na poti potekajo pod strokovnim vodstvom učiteljev, ki učence na delo pripravijo, aktivnosti na ekskurziji vodijo in po zaključku poti izvedejo analizo/sintezo vsebinskega dela in evalvacijo. Učenci so na poti aktivni, spoznavajo posebnosti ob poti,  primerjajo, sklepajo o določenih pojavih, zbirajo in urejajo gradivo, pripravljajo vodenje sošolcev in referate, s samostojnim delom se izkustveno učijo, spoznanja pa na koncu strnejo pri pripravi poročila ali pri pouku v šoli.


| specifične razmere > | etape aktivnosti > | nazaj < |