Specifične razmere in načrtovanje ekskurzij


SPECIFIČNE RAZMERE

 • Velike skupine učencev (organizacija, specifične metode dela).
 • Različne psihofizične sposobnosti mladih (zbranost, obseg vsebin, razdalje, pričakovanja, potrebe)
 • Problem varnosti (evidentiranje eventualnih nevarnih točk, vnaprej dogovorjena pravila obnašanja, 1 spremljevalec/15 učencev, sedežni red, posebne razmere na poti idr).
 • Večji stroški (s kvalitetnim interdisciplinarnim načrtovanjem se upravičijo).
 • Interdisciplinarnost (timsko delo v vseh fazah).
 • Vremenske, prometne, zdravstvene in druge posebnosti v specifičnih razmerah (rezervni načrt, poznavanje trase in lokacij, kontaktne telefonske številke).

ELEMENTI NAČRTOVANJA EKSKURZIJE

 • Razred in časovnica
 • Spremljevalci
 • Vsebina in aktivnosti (ustrezen vsebinski obseg)
 • Cilji in standardi
 • Potrebščine in pripomočki
 • Prevozi (prevozniki in prevozna sredstva, trasa, časovni okvir, plačila...)
 • Domače delo in roki
 • Varnostni načrt (pot, aktivnosti, ustanove...)
 • Priprava udeležencev in obveščanje staršev
 • Stroškovni okvir in dokumentacija (potni nalogi, načini in roki plačil...)