Etape aktivnosti


Jasni cilji in standardi

 • razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem, sklepanjem, merjenjem itd;
 • razvijanje sposobnosti samostojnega učenja in raziskovanja: zbiranje gradiva, urejanje, ekstrahiranje, uporaba ustreznih tehnik in metod dela,
 • razvijanje sposobnosti orientacije in oblikovanje ter konkretiziranje prostorskih predstav,
 • razvijanje timskega dela,
 • spoznavanje Slovenije in njene naravne ter kulturno-zgodovinske dediščine...
 • standardi so kvantiteta in kvaliteta znanj, spretnosti in veščin, ki ga zahtevamo za posamezno oceno.

Priprava ekskurzije

 • Organizacijska priprava (spremljevalci, naloge učiteljev, določitev trase, časovnica, najava obiskov, tehnična izvedba, usklajevanje obveznosti...).
 • Priprava programa (določitev ciljev in standardov, izbor in nosilci vsebin ter aktivnosti, predvidene potrebščine, interdisciplinarnost, logična usklajenost...).
 • Priprava učencev (pravočasna seznanitev s cilji ekskurzije, razdelitev nalog s temeljnimi cilji, časovna razporeditev aktivnosti na ekskurziji in "tehnične" podrobnosti, domače delo, časovni roki, dogovori o disciplini in specifičnostih...).
 • Varnostni načrt (na poti in v ustanovah, ob izvajanju aktivnosti ipd.).
 • Protokoli obveščanja in komunikacije, stroškovnik in dokumentacija.

Izvedba ekskurzije upošteva

 • načelo upoštevanja psihofizične sposobnosti udeležencev ekskurzije (psihofizične sposobnosti učencev so omejene, na splošno pa velja, da je trinajstletnik zmožen aktivno sprejemati informacije od 4 do 6 ur dnevno; združujemo prijetno s koristnim),
 • načelo aktivnosti (učenke in učenci ne poslušajo samo razlago učitelja ali poročila sošolcev, pač pa rešujejo naloge, primerjajo, opazujejo, sklepajo, kartirajo, anketirajo, intervjuvajo... ) in
 • načelo sočasnosti (govorimo le o stvari, ki jo imamo pred očmi; referati učencev ne morejo nadomestiti razlage učitelja, predstavljajo pa enkratno priložnost za urjenje v javnem nastopanju).

Sinteza in ovrednotenje.

 • Izvajalci ocenimo ustreznost programa, organizacijo, vodenje, analiziramo vzroke težav idr.
 • Realizacijo VIZ ciljev preverjamo pri pouku posameznih predmetov v skladu z načeli in standardi (predlagamo mape s poročili, saj s tem privzgajamo odgovornost, sistematičnost in estetski čut, poleg tega pa s tem učenci tudi sami opravijo sintezo ekskurzije). Pomembna je povratna informacija učencem.