DOBRA PRAKSA


Za smiselne in učinkovite rezultate so se kot dobra praksa izkazale naslednje aktivnosti:

 • striktno upoštevanje psihofizičnih sposobnosti udeležencev (smiselno prilagajanje vsebin, tehnik dela in zahtevnosti, specifična motivacija, logično načrtovanje razdalj, upoštevanje prostega časa udeležencev ipd.)
 • predhodni ogled poti in obisk posameznih lokacij (izvajalci)
 • sodelovanje z lokalnimi šolami
 • uporaba specializiranih ponudb aktivnosti CŠOD na posameznih območjih
 • temeljita priprava učencev na ekskurzijo (lokacija, vsebine, posebnosti, cilji, standardi, varnost in druge zahteve ali posebnosti)
 • vključevanje staršev v priprave učencev na ekskurzijo
 • timsko delo pripravljalcev ekskurzije
 • rezervni načrt (trasa, aktivnosti, vreme, časovni roki, prometne razmere, posebni dogodki...)
 • dodatno potrjevanje obiskov in prevozov tik pred izvedbo ekskurzij
 • pravočasna zagotovitev potrebne dokumentacije za izvedbo
 • aktivnost učenk in učencev na poti in topografsko "spremljanje" poti na kartah
 • osmišljenost vsebin po izvedbi (razstave, predstavitve, govorni nastopi, uporaba pri pouku...)

 


| nazaj < |