DOLENJSKA IN BELA KRAJINA


 

BOGENŠPERK - STIČNA - MULJAVA - KRKA - RAŠČICA - TURJAK

BOGENŠPERK - MIRNA - TREBNJE - NOVO MESTO - MIRNA PEČ - ŠENTRUPERT

TURJAK - RAŠČICA - ŽUPANOVA JAMA - VIŠNJA GORA - NOVO MESTO - PLETERJE

KRKA - ŽUŽEMBERK - DVOR - SOTESKA - NOVO MESTO - OTOČEC - KOSTANJEVICA

KOSTANJEVICA - PLETERJE - NOVO MESTO - MULJAVA - VIŠNJA GORA

TURJAK - RAŠČICA - VELIKE LAŠČE - RIBNICA - KOČEVJE

ŽUPANOVA JAMA - RAŠČICA - KOČEVSKA REKA - KOČEVJE

NOVO MESTO - DOLENJSKE TOPLICE - ČRNOMELJ - STARI TRG OB KOLPI - DEMELJ - VINICA - ADLEŠIČI - METLIKA

GORJANCI - METLIKA - ROSALNICE - OTOK - ŽUNIČI - VINICA - KRAJINSKI PARK LAHINJA V PUSTEM GRADCU

KOČEVSKA REKA - OSILNICA - FARA - KOSTEL - KOČEVJE

NOVO MESTO - METLIKA - VINICA - LAHINJA - ČRNOMELJ - KOČEVJE - DVOR - TREBNJE - ŠENTRUPERT

 


Seznam krajev in aktivnosti po abecednem redu (pdf) >