PREBIVALSTVO SLOVENIJE

 

PREBIVALSTVO

 1. Demografija
 2. Popisi prebivalstva
 3. Statistični podatki - viri podatkov
 
 

GIBANJE PREBIVALSTVA

 1. Naravno gibanje prebivalstva
  • rodnost (nataliteta) in smrtnost (mortaliteta)
  • naravni prirastek
 2. Prostorsko gibanje prebivalstva - selitve ali migracije (emigracije, imigracije)
  • vrste selitev in dnevne migracije
  • vzroki selitev
  • izseljenci, zdomci in "beg možganov"
 3. Gibanje števila prebivalstva in dejavniki
 
 

SESTAVE PREBIVALSTVA

 1. Biološke sestave
  • bela, rumena in črna podvrsta ter številne človeške rase
  • starostne piramide prikazujejo spolno in starostno sestavo prebivalstva
   • demografski režimi (mlad, zrel in star)
   • prebivalstvo Slovenije se stara
   • pričakovano trajanje življenja
 2. Družbene sestave
  • izobrazbena sestava
   • delež pismenosti in funkcionalna pismenost
   • stopnja izobrazbe
  • zaposlitvena sestava
   • zaposlitev po gospodarskih panogah
   • terciarizacija gospodarstva - postindustrijska družba
   • delovno aktivno in vzdrževano prebivalstvo
   • delež aktivnega prebivalstva se zmanjšuje
  • narodna sestava
   • narod in etnično ozemlje
   • narodne manjšine in zamejci
   • avtohtono in priseljeno prebivalstvo
  • verska sestava
 
 

GOSTOTA IN RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA

 1. Gostota (101 preb. /km2)
 2. Naravni dejvniki razporeditve
  • podnebje, ravninski svet, prisojna in osojna lega
 3. Družbeni dejavniki
  • opuščanje kmetijske dejavnosti in depopulacija odmaknjenih območij
  • industrializacija ter urbanizacija industrijskih središč
  • selitev na obrobje mest (suburbanizacija)
 
  | naslovnica | povezave |