Za popotnico...

 

     

Učno gradivo je namenjeno spoznavanju prebivalstva Slovenije, ponuja pa tudi teoretično znanje, ki je potrebno za razumevanje prebivalstvenih značilnosti na splošno. Sestavljeno je iz 4 enot: Splošno o prebivalstvu, Gibanje prebivalstva, Sestave prebivalstva ter Razporeditev prebivalstva, Vsaka učna enota ima naslov in osrednjo vsebino, do podrobnosti pa so urejene aktivne povezave (linki). Grafični material ponazarja učno gradivo, velikokrat pa je nosilec osnovnih informacij. Na razpolago so aktivne povezave na literaturo in vire, ki so dobrodošli pri spoznavanju in razumevanju učnega gradiva. V vsaki enoti so pripravljene naloge za delo, povezave, s katerimi dostopaš do baz podatkov (tabel, statističnih podatkov, grafičnih in kartografskih prikazov ter pojasnil), kazalo vsebine, ki nudi osnovno orientacijo skozi učno gradivo, v zavihku kaj znam pa so navedeni učni cilji.


Navodila:

  • Za uspešno delo potrebuješ računalnik z internetnim dostopom, programe za grafično predstavljanje in obdelavo podatkov (Excel), urejanje besedil (Word), delujoči spletni brskalnik in spletni zemljevid (Google Maps ali Google Earth idr.). Zadostujejo tudi zvezek, svinčnik, učbenik, zemljevid Slovenije in katerakoli e-naprava z internetnim dostopom (tablica, "pametni" telefon).
  • Informativno prelistaj spletne strani. Uporabljaj aktivne povezave, s katerimi se premikaš po učnem gradivu.
  • Preberi razlago, pregledaj vsa pojasnila in ponazoritve.V vsaki učni enoti sproti rešuj naloge in snov zapiši v zvezek. Nekatere naloge smiselno vključi v zapis. Zahtevnejše naloge so podane kot izziv in so označene z zvezdico*.
  • Za pojasnila zahtevnejših gradiv ti je na voljo pomoč.
  • Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradivo obsežno, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo imaš v učnem gradivu pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat.
  • Povezave te pripeljejo do različnih statističnih podatkov, ki jih uporabi pri ponazoritvi gradiva ali nalogah.

Korajža velja!


Kako se učiš?