USKOKI

Med različnimi pripadniki pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji je zelo zanimivo pravoslavno prebivalstvo v nekaj vaseh ob Kolpi v Beli Krajini. V obdobju turških vpadov v 15. in 16. stoletju so sem prebežali Uskoki ali Prebegi, begunci izpod turške okupacije v Bosni in Hercegovini. Večina med njimi je bila srbskega rodu in pravoslavne veroizpovedi. Naselili so se v vojaških utrdbah ob Kolpi, kjer so kot vojaki branili meje takratnega Habsburškega cesarstva. Pravoslavni potomci Uskovov so svojo kulturno in versko tradicijo ohranili do danes. V cerkvi so ohranili pravoslavno bogoslužje, na njihovih pokopališčih pa si lahko ogledamo nagrobne napise tudi v cirilici.