RODNOST

Dejavniki rodnosti

  • gospodarska razvitost*
  • delež ženskega prebivalstva
  • kulturni in psihološki dejavniki (izobrazba, tradicija, enakopravnost....)
  • Zakaj se kljub visokemu standardu, rodnost ponekod zmanjšuje? Princip DINK - "Double Incomes No Kids" (dvojni prihodki, nobenih otrok) - sodobne partnerske zveze brez otrok, kjer sta partnerja zaposlena, imata svoj življenjski stil, prijatelje, službo in kariero ter živita življenje brez otrok ali se zanje odločita v zrelejših letih...

Če ženska rodi dva otroka, s tem teoretično zagotovi nadaljevanje življenja zase in za partnerja. Če rodi tri otroke, se število poveča, če rodi le enega otroka, je po smrti staršev en človek manj.

Povprečno število otrok v družini leta 2012 po posameznih celinah

EVROPA

1,9

SEVERNA AMERIKA

1,9

LATINSKA AMERIKA

4,4

AZIJA

4,2

OCEANIJA

2,7

AFRIKA

6,5

 

 

SMRTNOST

Pojasni, od česa je odvisna smrtnost ljudi! Pomagaj si s spodnjima primeroma.

  • Nekatere razvite države imajo več starega prebivalstva (npr. Avstrija, Švedska) in imajo tako tudi večjo "biološko" smrtnost, kot države, kjer je delež mlajšega prebivalstva večji.
  • Nekatere nerazvite države (npr. Etiopija, države podsaharske Afrike, Bangladeš) pa so zmanjšale smrtnost prav zaradi izboljšanja higienskih in zdravstvenih razmer. V Somaliji je pred 50 leti od 1000 otrok umrlo 321, danes pa 109. Tako se je smrtnost zmanjšala.