3. SESTAVE PREBIVALSTVA

| kazalo | navodila | naloge | viri |

3.1. BIOLOŠKE SESTAVE

se tičejo bioloških značilnosti ljudi (človeške rase, starost in spol). Predvsem spolne in starostne sestave prebivalstva kažejo značilnosti razvoja prebivalstva in omogočajo predvidevanja in napovedovanja za prihodnost. Prebivalstvo Slovenije se stara. Več >>>

 

človeške rase

starostna in spolna sestava

demografski režimi

 

. Tri velike človeške podvrste in številne rase

 • bela
 • rumena
 • črna
 • mulati, mestici, zambo

. Starostne piramide prikazujejo spolno in starostno sestavo prebivalstva.

 • demografski režimi (mlad, zrel in star)
 • prebivalstvo Slovenije se stara
 • pričakovano trajanje življenja

3.2. DRUŽBENE SESTAVE PREBIVALSTVA

Pri družbenih sestvah obravnavamo tiste značilnosti prebivalstva, ki človeka opredeljujejo kot družbeno bitje. Ločimo izbrazbeno, zaposlitveno, jezikovno in narodno ter versko sestavo prebivalstva.

V zadnjih letih v Sloveniji skorajda ni nepismenega prebivalstva; veliko oseb pa je funkcionalno nepismenih. Delež aktivnega prebivalstva se zmanjšuje, Slovenija prehaja v postindustrijsko družbo. Slovenci v zamejstvu so del naroda, ki zaradi spremembe meja v preteklosti danes živijo na narodno mešanem ozemlju v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Slovenija je precej homogena država, saj predstavljajo Slovenci več kot 80% prebivalstva. V državi živita italijanska in madžarska narodna manjšina ter posebna romska etnična skupnost. Največ prebivalstva je katoliške veroizpovedi. V Prekmurju živijo evangeličani, okoli 5% pa je pripadnikov pravoslavne, islamske in drugih veroizpovedi. Več >>>

 

izobrazbena sestava

zaposlitvena sestava

narodna sestava

verska sestava

. Izobrazbena sestava

 • delež pismenosti in funkcionalna pismenost
 • stopnja izobrazbe

. Zaposlitvena sestava:

 • zaposlitev po gospodarskih panogah
 • delovno aktivno in vzdrževano prebivalstvo

. Zaposlitvena sestava prebivalstva v Sloveniji

 • terciarizacija gospodarstva
 • delež aktivnega prebivalstva se zmanjšuje

. Narodna sestava

 • narod, etnično ozemlje
 • narodne manjšine in zamejci
 • avtohtono in priseljeno prebivalstvo

. Verska sestava

 

<<<<