verska sestava

 

Sloveniji je med veroizpovedmi na prvem mestu katoliška, ki ji pripada več kot 70 % prebivalstva in je razširjena po vsej državi. V Prekmurju se je ohranila tudi  protestantska veroizpoved (evangeličani), ki ji pripada okrog 20.000 oseb. S povojnim priseljevanjem prebivalstva iz drugih jugoslovanskih republik so prišli v Slovenijo tudi pripadniki drugih veroizpovedi.Pravoslavni veroizpovedi pripadajo pripadniki srbske, črnogorske in makedonske narodnosti, muslimani pa izvirajo večinoma iz Bosne in Hercegovine.

Največ tistih, ki niso verniki (ateisti) oziroma se ob popisu prebivalstva niso hoteli versko opredeliti, prebiva v mestih.

 

PREBIVALSTVO SLOVENIJE PO VEROIZPOVEDI LETA 1991