starostna in spolna sestava

V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, kar je eden od vzrokov za staranje prebivalstva.V prihodnosti bo potrebno zagotoviti več sredstev za zdravstveno in socialno varstvo ter pokojnine.

Starostno in spolno sestavo prebivalstva v določenem letu ponazorimo s starostno piramido - prikazuje število (ali delež) prebivalstva v določenem letu po starosti in spolu. Pri proučevanju prebivalstvo običajno razporedimo v 3 starostne skupine - mlado prebivalstvo (0-14 let), zrelo prebivalstvo (15-64 let) in staro prebivalstvo (65 let in več). Delež starejše populacije se v Sloveniji povečuje, zaradi nizke rodnosti pa se zmanjšuje delež mladega prebivalstva. Več >>>

 

Na število prebivalstva (izgled starostnih piramid) vplivajo:

  • naravno gibanje prebivalstva (naravni prirastek)
  • razlike med priselitvami in odselitvami (selitveni prirastek)

Starostne piramide poleg starosti prebivalstva (število moških in žensk po letih starosti) prikazujejo tudi številčne razlike med spoloma (moški-ženske). V celoti je na primer 31. decembra 2013 živelo v Sloveniji 2.058.821 oseb, povprečna starost je bila 42,3 leta. 51% je bilo ženskega prebivalstva in 49% moških. Pri starosti 87 let je bilo žensk trikrat več kot moških. Ženske so živele v povprečju 8 let dlje kot moški. Pričakovano trajanje življenja (ocena, koliko let bodo statistično dočakali ob rojstvu) je znašalo za moške 77 let in za ženske 83 let.


Oglej si interaktivne prebivalstvene piramide za Slovenijo | tukaj |