1. PREBIVALSTVO

| kazalo | navodila | naloge | viri |


Število prebivalstva se je tisočletja povečevalo zelo počasi. Ob koncu zadnje poledenitve pred 10.000 leti je na Zemlji živelo od 5-10 milijonov ljudi. Na začetki 20. stoletja nas je bilo 2000 milijonov, v začetku novembra 2011 pa je na Zemlji živelo že 7000 milijonov ljudi. Svetovno prebivalstvo se danes vsako uro poveča za približno 9.000 oseb. 97 % vsega povečanja prebivalstva se zgodi v manj razvitih državah.

Demografija je družbena in statistična veda, ki proučuje stanje, sestavo in gibanje prebivalstva.

Marija Terezija je v času razsvetljenskih reform uvedla prve popise prebivalstva v monarhiji. Z njimi je zbrala podrobne podatke o posameznikih in posledično o vsem prebivalstvu monarhije, ki jih je potrebovala za načrtovanje (število vojaških obveznikov, število davkoplačevalcev, starost, število šoloobveznih otrok, razpoložljiva delovna sila itd). Prvo moderno uradno štetje prebivalstva je Habsburška monarhija izvedla leta 1857. Od leta 1869 dalje so popise izvajali načeloma vsakih deset let. Zadnji popis so izvedli 31. 3. 2002. Leta 2011 so prvič izvedli registrski popis - brez dodatnega zbiranja na terenu so povezali statistične podatke različnih uradov in služb. Več >


Število prebivalstva narašča.

Demografija

Popis prebivalstva

  • pojem in pomen
  • zgodovina popisov in registrski popis

popisi prebivalstva 1948-2011 (izbereš leto popisa, na levem zavihku pa e-podatke)

 


<<<<