Naloge - uvod v demografijo

 

  1. Kaj je demografija?
  2. Kaj je popis prebivalstva?
  3. V čem je prednost registrskega popisa prebivalstva?
  4. * Utemelji pomen popisov prebivalstva!
  5. * Oglej si nekatere starejše in novejše popise prebivalstva | tukaj | ter razmisli o razlikah!

 

| <<<< | povezave |