Naloge - razporeditev prebivalstva

 

  1. Kaj je to gostota prebivalstva?
  2. Koliko znaša gostota prebivalstva v Sloveniji?
  3. S konkretnimi primeri povej, kateri naravnogeografski dejavniki in kako vplivajo na poselitev Slovenije!
  4. S konkretnimi primeri povej, kateri družbenogeografski dejavniki in kako vplivajo na poselitev Slovenije!
  5. * Izračunaj gostoto prebivalstva leta 2012 za občine Celje, Kočevje, Ljubljana in Tolmin ter pojasni rezultate. Občinska središča poišči na zemljevidu! Odpri stran Slovenske občine v številkah | tukaj | , na levi izberi ustrezno leto ter regijo ter nato v prikazanem zavihku spodaj občino. Poišči podatke, izračunaj gostoto prebivalstva ter jih poskusi pojasniti. .

 

| <<<< | povezave |