Naloge - naravno in selitveno gibanje prebivalstva

NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA

 1. Od česa je odvisna rodnost? Več >
 2. Od česa je odvisna smrtnost? Več >
 3. Naravni prirastek na slovenskem ozemlju (grafikon 2.2. naravno gibanje prebivalstva)
  • Kakšen je bil potek rodnosti (opazuj potek krivulje!) v zadnjih sto letih v Sloveniji? Kdaj je rodnost najbolj padla?
  • Kakšen je bil potek smrtnosti v Sloveniji? Kdaj in zakaj se je krivulja mortalitete ustalila?
  • Kaj pomeni "negativni" prirodni (naravni) prirastek? Kdaj je bil naravni prirastek negativen?
 4. *Primerjaj naravni prirastek Slovenije z nekaterimi drugimi evropskimi državami
  • Poišči podatke | tukaj | (birth rate - stopnja rodnosti in Death rate - stopnja smrtnosti ter izračunaj naravni prirastek) za naslednje države: Albanija, Avstrija, Švedska in Grčija
  • Izračunaj naravni prirastek! (izračunaš razliko!)
  • Kaj ugotavljaš?

SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA

 1. Pojasni pojem, vzroke in vrste migracij!
 2. Razloži, kdo so zdomci in kdo izseljenci!
 3. Kaj razumeš pod pojmom "beg možganov" - "Brain Drain"?
 4. Pojasni selitve prebivalstva na ozemlju Slovenije
  • Katere od selitev so bile prostovoljne in katere prisilne?
  • Pojasni migracije na ozemlju Slovenije konec 20. stoletja (grafikon 2.3. selitveno gibanje prebivalstva)!
 5. Preberi snov o Kočevskih Nemcih ter izdelaj miselni vzorec!!!
 6. * Zakaj po letu 1990 močno naraste odseljevanje v druge republike nekdanje Jugoslavije?
 7. *Razmisli, zakaj po letu 2004 naraste število priselitev in odselitev!
 8. *Poskusi razložiti skupni selitveni prirast (Razmisli, kaj pomeni negativen selitveni prirast?) (grafikon 2.2.)
 9. * Naštej prvih 5 občin po največjem in prvih 5 občin po najmanjšem selitvenem prirastu v Sloveniji leta 2011! Podatke poišči | tukaj |... izberi letopis 2012... prebivalstvo... pregled po občinah... selitveno gibanje.

 

ŠTEVILO PREBIVALSTVA

 1. Od česa je odvisno število prebivalstva?
 2. S pomočjo grafikona 2.3. pojasni gibanje števila prebivalstva na Slovenskem!
 3. Kateri dejavniki so bili za gibanje števila prebivalstva najpomembnejši v posameznih obdobjih?

 

| <<<< | povezave |