navodila

 

     

Navodila:

  • Informativno prelistaj spletne strani. Uporabljaj aktivne povezave, s katerimi se premikaš po učnem gradivu.
  • Preberi razlago, pregledaj vsa pojasnila in ponazoritve. Na povezavah lahko dostopaš do prikazanih podatkov v grafikonih ali kartah. Razmisli, kako bi, skladno z učnim gradivom, razložil podatke v grafikonih in na tematskih kartah. V vsaki učni enoti sproti rešuj naloge in snov zapiši v zvezek. Težje naloge so označene s poševno pisavo in zvezdico. Za pojasnila zahtevnejših gradiv ali nalog ti je na voljo pomoč, označena s tremi ???
  • Kar prebereš, v mislih poveži s tistim, kar o tem pojavu že veš iz učne snovi drugih šolskih predmetov, potovanj, filmov, TV ipd. Razmisli, kje v tvoji okolici so tudi podobni pojavi. Tako učno gradivo osmisliš in ni piflarsko.
  • Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradivo obsežno, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učnem gradivu imaš pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat.

Korajža velja!


Kako se učiš?