NEMŠKA NARODNA MANJŠINA

"Nemško govoreča manjšina je številčno izjemno majhna,pa še ozemeljsko razpršena in slabo organizirana. Po drugi strani kaže upoštevati, da gre za ostanek nekdanje manjšine, ki je bila avtohtona in je živela strnjeno na več krajih v Sloveniji. Od prek 20.000 pripadnikov pred II. svetovno vojno se je njihovo število drastično zmanjšalo zaradi izseljevanja (9.000 kočevskih Nemcev se je že med vojno naselilo v Avstriji), množičnih likvidacij, izgonov, preselitev in pobegov po II. svetovni vojni, in sicer na 1824 ljudi, kolikor jih je registriral popis iz 1948. leta.Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) ugotavlja v poročilu o Sloveniji,da se v Sloveniji nemško govoreča manjšina še vedno srečuje z nekaterimi starimi predsodki in stereotipi, povezanimi z dogajanji med II. svetovno vojno. Po njenem mnenju je nestrpnost do nemško govoreče manjšine velika, zato podpira ukrepe v korist te manjšine, omenjene v dvostranskem sporazumu med Slovenijo in Avstrijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki je bil podpisan 30. aprila 2001. Ta sporazum določa v 15. členu, da bosta pogodbenici vključili v skupne programe obeh zunanjih ministrstev tudi projekte v korist kulturnih in tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in potreb pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji (kot na primer projekte na področju učenja jezika in spomeniškega varstva, štipendij ipd.). To je pozitiven premik pri obravnavi položaja pripadnikov nemško govoreče narodne skupnosti" (Ribičič, 2004)