biološke sestave - pomen

Po 1. svetovni vojni je zaradi vojnih žrtev marsikje v Franciji primajkovalo moškega prebivalstva. Na podeželju so ostajali otroci, ženske in starejši ljudje. V Avstraliji (nekdanja britanska kaznjenska kolonija) je tradicionalno primanjkovalo ženske populacije. V obeh primerih je primanjkovalo ustrezne delovne sile, vprašljiva je bila "obnova" prebivalstva. Celim območjem je grozilo "izumrtje". Okrnjen je bil normalni gospodarski in družbeni razvoj.


družbene sestave - pomen

Družbene sestave vplivajo na razmišljanje ljudi, na njihov pogled na svet, na demokratičnost, na zaposlitev ter delo in način življenja na sploh. Višja izobrazba družbe načeloma pomeni večjo ustvarjalnost, pripravljenost na učenje, prilagodljivost novim tehničnim in družbenim spremembam, izboljšavam in večjo objektivnost ter lasten pogled na svet. V Evropi so zaradi političnih in zgodovinskih dogodkov pestre narodne sestave prebivalstva. Državne meje so se v zadnjih stoletjih skokovito spreminjale, narodne (etnične) meje pa so vedno bolj ustaljene. Oblikujejo se številne narodne manjšine. V zgodovini pa so nacionalno in versko pripadnost vedno izkoriščali za doseganje političnih interesov. Verska sestava ključno vpliva tudi na tradicijo, navade in običaje, vzgojo, pa tudi na arhitekturo, izgled mest ter na gospodarstvo. Južni del Španije je bil dolgo časa v zgodovini mavrski (arabski), kar se še danes odraža v arhitekturi, prometnicah, gospodarski usmeritvi. Muslimanske države nimajo razvite svinjereje ali vinarstva (Iran - vinsko trto uporabljajo za pridelovanje rozin). Za hindujsko Indijo je krava sveta žival. Posebno sociološko vprašanje je celibat (prepoved ženitve) pri rimokatolikih; ali odnos do omejevanja rojstev itd.