narod in nacija

Razvoj etničnih skupin: horda, družina, rod, pleme, ljudstvo, narod, nacija
Narod je etnična skupina s skupno:

  • kulturo (navade, običaji, jezik, tradicija)
  • zgodovinsko preteklostjo
  • zavestjo o skupnem poreklu
  • narodnim (etničnim) ozemljem
  • gospodarsko enotnostjo in skupnimi cilji
  • ter včasih religijo in njeno tradicijo  

Npr. večina Slovencev je katolikov, veliko pa je tudi ateistov. Irci so uporabljali angleški jezik, oklepali pa so se rimokatoliške vere. Poljaki so bili daljše obdobje razkosani med tri velike sosede (katoliška avstrijska monarhija, protestantska Nemčija in pravoslavna carska Rusija. Zato je katoliška cerkev na Poljskem podobno kot na Irskem odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju etnične (narodne) zavesti.
Nacija je tisti narod, ki živi v samostojni ter neodvisni politični tvorbi (državi). Slovenci smo narod že stoletja, nacija pa smo postali z lastno državo leta 1991.
Pojem nacije v širšem pomenu velikokrat enačimo z "nacionalno državo" oz. skupnostjo,  v kateri obstaja osrednja državna oblast, njeni prebivalci  pa čutijo pripadnost naciji in svoji državi (ZDA, Švica). Pravno pripadnost določeni državi imenujemo državljanstvo.