Kaj znaš?

 

prebivalstvo Slovenije

 • Poznaš pojem demografije in razložiš pomen popisov prebivalstva.
 • Znaš poiskati osnovne podatke na spletnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije.

naravno in migracijsko gibanje prebivalstva

 • Našteješ in razložiš vzroke neenakomerne rasti prebivalstva!
 • S pomočjo statističnih podatkov pojasniš naravno gibanje prebivalstva ter dejavnike, ki na njih vplivajo.
 • S pomočjo podatkov v grafikonih razložiš vrste, vzroke in dejavnike migracij.

sestave prebivalstva

 • Našteješ in znaš razložiti vzroke za različne sestave prebivalstva.
 • Ugotoviš in praktično poznaš biološke in družbene sestave prebivalstva.
 • Znaš prebrati starostno piramido in jo razložiti.
 • Poznaš razliko med vzdrževanim in aktivnim prebivalstvom.
 • Opišeš in utemeljiš izobrazbeno sestavo prebivalstva s pomočjo grafičnih predstavitev.
 • Znaš pojasniti, kaj je narodno ozemlje in narodna manjšina, jih našteti ter pokazati na karti.
 • Našteješ in poznaš pomen verske sestave prebivalstva Slovenije.

razporeditev prebivalstva

 • Razumeš naravne in družbene dejavnike za različno gostoto poselitve Slovenije.
 • Razložiš območja izpraznjevanja (depopulacije) in zgostitve prebivalstva ter jih pokažeš na karti Slovenije.
 • Oblikuješ svoje oceno policentričnega razvoja Slovenije.