Islam je   oblikoval  vrednote, ki so  drugačne  od naših (sveta knjiga koran kot najvišji zakon v državi, bog Alah je vsemogočen, začetnik vere je Mohamed; položaj žensk v družini in v družbi je podrejen; poseben način prehranjevanja; izgled in zgradba naselij...)

kaaba

Kaaba - osrednji cilj romarjev v Meki

Kako se v prostoru odražajo različna verstva? Marjan Luževič, povzeto feb. 2007 na naslovu http://www2.arnes.si/~gkrsloka7/gradiva/azijapreb.doc

 

 

 

Hinduizem – vera v več bogov (Indra, Ganeš, Višnu, Šiva, Krišna idr.); utemeljila je delitev družbe v kaste, v katerih  je človeku odrejeno mesto od rojstva do smrti, to pa ohranja velike razlike med ljudmi v družbi; vera v reinkarnacijo (duša po smrti telesa preide v drugo telo na podlagi dobrih ali slabih del v prejšnjem življenju)

Šiva

 

Budizem – vera, ki uči strpnost, potrpežljivost, odrekanje  nasilju in materialnemu bogatenju; čaščenje vseh oblik življenja; iskanje  umirjenega, poduhovljenega življenja. Simbol budizma je svastika.

buda

 

Konfucionizem -  vera in filozofski nauk kitajskega misleca Konfucija oznanja pravičnost, resnicoljubnost, spoštovanje staršev, bližnjega in oblasti.

 

Konfucij

 

judovstvo - je prva monoteistična vera v boga Jahveta, ki je predstavljala osnovo kasnejšemu razvoju krščanstva; današnja judovska država je Izrael.

Davidova zvezda - židovski simbol#

avtor slike: Marc Chagall

Rabin - razlagalec svetega pisma in judovskega prava

 

Pravoslavno skupnost sestavlja več med seboj povezanih Cerkva, ki imajo vsaka svojega poglavarja, imenovanega patriarh. Pravoslavnih kristjanov je približno 170 milijonov. Prizadevajo se ohraniti tradicijo Cerkve z začetka krščanstva.

ikona

Nirvana - stanje blaženosti, do katerega prideš s poglobljenim razmišljanjem in v katerem izginejo vse želje.

verstva Azije


Živić et al., Verstva sveta, povzeto feb. 2007 na naslovu: http://www2.arnes.si/~ssposk2s/piflrke/stran_01.htm