V čem se človeške rase ločijo med seboj?

Človeške rase in podvrste

človeške rase

Ljudje se uvrščamo v tri velike rasne skupine - belo, črno in rumeno. Vsaka med njimi se deli na rase. Pomisli, kako se na primer ločita Šved in Grk ali Italijan in Anglež! Podobno se ločijo tudi pripadniki črne in rumene velike rase.

 

 

 

 

 

 

 

Človeške rase (karta) >

 


naloga S pomočjo karte človeških ras ugotovi, h katerim rasam prištevamo Kitajce, Mongole, Indijce, Turke, Arabce in Ruse!