v čem se človeške rase ločijo med seboj?

človeške rase in podvrste

človeške rase

Ljudje se uvrščamo v tri velike rasne skupine - belo, črno in rumeno. Vsaka med njimi se deli na rase. Pomisli, kako se na primer ločita Šved in Grk ali Italijan in Anglež! Podobno se ločijo tudi pripadniki črne in rumene velike rase.

 

 

 

 

 


naloga V atlasu poišči karto človeških ras in ugotovi:

  • h katerim rumenim rasam prištevamo Kitajce, prebivalce Indokine in Mongole,
  • h katerim belim rasam prištevamo Indijce, Turke, Arabce in Ruse!