Pojmi:

Gostota prebivalstva, dejavniki razporeditve prebivalstva, budizem, hinduizem, konfucionizem, islam, pravoslavna vera, judovstvo, mestno prebivalstvo, agrarna prenaseljenost

S pomočjo besedila v snovi in atlasa izdelaj miselni vzorec z naslovom "PREBIVALSTVO AZIJE" in vanj vključi sprotne naloge, ki jih snov zahteva od tebe! V miselni vzorec vključi spodnje pojme!

PREBIVALSTVO AZIJE