prebivalstvo
  
 


 
 

 

 

nazaj na naslovnico
 


 

Neenakomerna razporeditev in pestre sestave prebivalstva

 

V Aziji živi 59 odstotkov svetovnega prebivalstva. Prebivalstvo Azije je zaradi neenotnih naravnih pogojev in družbenih razmer neenakomerno poseljeno.

V Aziji živijo številni narodi. Velike probleme predstavljajo narodni ali verski spori. Nerešeno ostaja judovsko vprašanje v Izraelu. V vzhodni Turčiji in sosednjih državah živijo razseljeni Kurdi. Spori med muslimani in hindujci so v hindujski Indiji pripeljali do odcepitve muslimanskega Pakistana in Bangladeša. Budisti želijo Srilanko iztrgati hindujcem. V severnem delu Azije si razpršeni Rusi prizadevajo imeti prevlado, kajti le tako ostajajo vsi v eni državi.

Tradicija in vera sta v prebivalstvu globoko zakoreninjeni. V Aziji so se začale razvijati vse tri monoteistične vere, v JV Aziji prevladuje budizem, v J Aziji hinduizem, v V Aziji pa filozofsko-verski nauk konfucionizem.

Večina (75%) azijskega prebivalstva živi na podeželju. Zaradi pomanjkanja rodovitnih tal prihaja marsikje do agrarne prenaseljenosti. V večini azijskih držav zaradi priseljevanja iz podeželja v mesta, število mestnega prebivalstva skokovito narašča. Izobrazba azijskega prebivalstva je nizka, medtem ko na Japonskem ni nepismenega prebivalstva.

 

 
preberi